Nauczyciele

Dyrektor szkoły – Małgorzata Wróbel

Imię i nazwisko Przedmiot
Katarzyna Dypa język polski
Bożena Baryła język polski
Joanna Linowska język angielski
Katarzyna Nowak język angielski
Magdalena Maciejczyk język rosyjski
Loretta Kutkowska język niemiecki
Edyta Łata biologia
Bogdan Bernat historia, wiedza o społeczeństwie
 Piotr Grużewski edukacja dla bezpieczeństwa
Renata Kowalska geografia
Leszek Pęksyk matematyka
Anna Gałązkiewicz matematyka
Elżbieta Pęksyk chemia
Tomasz Pluta  muzyka, zajęcia artystyczne, informatyka
Maria Rusinowska religia
Mariusz Surmacz wychowanie fizyczne
Stanisław Kwaśnik wychowanie fizyczne
 Barbara Pękala  fizyka
 Alina Leśniewska  bibliotekarz, pedagog
Wróć na górę