Zarządzenia

ZARZĄDZENIE  NR 17/2018

DYREKTORA NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM  PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZWOLENIU

Z DNIA  11.09.2018 r.

 

w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Niepublicznym Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu.

  • 1

Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 pkt. 1 i 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, ustalam dni:

1)    15 października 2018 roku (poniedziałek),

2)    16 października 2018 roku (wtorek),

3)    31 października 2018 roku (środa)

4)      2 listopada 2018 roku (piątek),

5)      2 maja 2019 roku ( czwartek),

6)      6 maja 2019 roku (poniedziałek),

7)      7 maja 2019 roku (wtorek),

8)      8 maja 2019 roku (środa).

 

jako dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

  • 2

W dni, o których mowa w § 1, szkoła na wniosek uczniów lub rodziców organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wróć na górę