Zarządzenia

ZARZĄDZENIE  NR 19/2017

DYREKTORA NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM  PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZWOLENIU

Z DNIA  22.09.2017 r.

 

w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Niepublicznym Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu.

§1

Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 pkt. 1 i 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, ustalam dni:

  • 13.10.2017 r. (piątek),
  • 31.10.2017 r. (wtorek),
  • 22.12.2017 r. (piątek),
  • 02.05.2018 r. (środa),
  • 04.05.2018 r. (piątek),
  • 07.05.2018 r. (poniedziałek),
  • 08.05.2018 r. (wtorek),
  • 01.06.2018 r. (piątek).

jako dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 §2

W dni, o których mowa w § 1, szkoła na wniosek uczniów lub rodziców organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wróć na górę