Zarządzeniem dyrektora szkoły, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną rezygnujemy z przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do Niepublicznego Gimnazjum. Rekrutacja przeprowadzona zostanie na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników sprawdzianu po szóstej klasie. Lista przyjętych zostanie opublikowana w dniu jutrzejszym (czwartek) do godziny 14.00. Życzymy udanych wakacji!

Wróć na górę